Το ‘dream team’ της καινοτομίας

Η καινοτομία είναι προϋπόθεση για την επιβίωση των επιχειρήσεων στο σύγχρονο, διασυνδεδεμένο κόσμο

Στόχοι και αρμοδιότητες

Διαμόρφωση της στρατηγικής της καινοτομίας

Διαμόρφωση του πλαισίου καινοτομίας

Διαμόρφωση του ‘πυρήνα καινοτομίας’

Αποτελεσματική επικοινωνία

Συνεχή βελτίωση και προσαρμογή

Σύνδεση με την επιχείρηση

Η σύνθεση της ομάδας

Author of https://www.theinnovationmode.com/ Opinions and views are my own

Author of https://www.theinnovationmode.com/ Opinions and views are my own